Добре дошли

на  страницата на

еditoroftexts.webnode.com!

    Editoroftexts Ви предлага

коректно редактиране на текстове,

написани на български език и в етап на

стилово, правописно и пунктуационно оформяне.

 

* * *

 

Държа да Ви уведомя, че тази външна намеса в текстовете Ви

по никакъв начин няма да промени

авторовото Ви послание.

    Целта на моята работа

е да съобразя писменото слово

с възприетите писмени норми

в българския книжовен език,

и то така, че Вашите текстове да придобият

максимална четивност за всеки образован читател,

включително и за тези, които са в процес

на изучаване на българския книжовен език.

 

* * *

 

 "Ако човек иска да има изчистен стил на писане,

първо трябва да е наясно с мислите си;

ако някой иска да пише възвишено -

първо му трябва възвишена душа"

 

Йохан Волфганг фон Гьоте

(1749 - 1832 г.)

 

Немски поет, драматург, хуманист,

учен, философ и политик,

чието влияние се разпростира из цяла Европа,

оказвайки въздействие върху музиката,

драматургията и поезията на континента

 

* * *